^Subira Hejuru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Islam bisobanuye iki?

2.  KUGARUKA KWA ISSA (YESU) MWENE MARIYAMU

Imana muri Qor’ani Ntagatifu, yatubwiye ko abayahudi batishe Yesu Intumwa y’Imana, nubwo bo ariko babyigamba ndetse n’abakisitu bakabyemera batyo, ariko mukuri ntabwo Yesu yishwe, ahubwo Imana yambitse undi muntu ishusho ya Yesu banwibeshyaho ko ari Yesu bishe, nyamara Yesu Imana yahise imuzamura mu ijuru iramukiza, nkuko Imana yabishimangiye muri Qor’ani aho yagize iti:

...وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. سورة النساء 157-158

“Kandi ntabwo Yesu bamwishe nta nubwo bamubabye, ahubwo babonye undi usa nawe, kandi babandi bagiye impaka kuri Yesu bari mugushidikanya kurupfu rwe kandi nabo ntabumenyi babifitiye uretse gukurikira ibyo bakeka kandi n’uwo wundi bihse nabo ntibamwishe bizeye neza ko ari Yesu bishe ahubwo Imana yaramuzamuye imujyana kuriyo mu ijuru kuko Imana ni Nyir’imbaraga, Nyir’ubugenge” QOR’ANI 4: 157 – 158

Nanone Imana muri Qor’ani yaravuze iti:

إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا... سورة آل عمران 55

“(Yewe Muhammad), ibuka igihe Imana yabwiye Yesu iti:”Yewe Issa (Yesu) muby’ukuri njyewe Imana ngiye kugusinziriza maze nkuzamure iwanjye kandi ngukize babandi bahakanye…”. QOR’ANI 3: 55

Iyi mvugo ya Qor’ani ivuzwe iragaragaza ko Issa (Yesu) atigeze yicwa ndetse ntiyanabambwe n’ababyifuje ahubwo Imana yaramutabaye iramubakiza, maze iha ishusho ye undi muntu, niwe bishe, naho Issa (Yesu) we Imana yaramuzamuye iwayo mu ijuru akaba ariho akiri kugeza mu bihe bya nyuma akazahura n’urupfu bisanzwe kuko igihumeka cyose kizapfa. Kugaruka kwa Yesu rero nabyo ni kimwe mu bimenyetso bikuru by’imperuka, nk’uko Imana yabishimangiye muri Qor’ani aho yagize ati:

وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، هذا صراط مستقيم.

سورة الزخرف 61

“Kandi kuza kwa Issa (Yesu) ni ikimenyetso cy’imperuka”QOR’ANI 43:61

Kugaruka kwa Yesu kandi byashimangiwe n’imvugo y’intumwa y’Imana (Imana imuhe amahoro n’imigisha) aho yavuze iti:

“Issa (Yesu) mwene Mariamu azamanukira ku munara wera mu burasirazuba bw’umujyi wa Damascus (Siriya)”. Yakiriwe na TWABARANIY

Nanone intumwa y’Imana Muhamadi (Imana imuhe amahoro n’imigisha) iragira iti:

“Ntawundi muhanuzi uri hagati yanjye na Issa (Yesu), kandi Yesu azagaruka, nimumubona muzamumenye…”. Yakiriwe na ABU DAUDA

Igihe Issa azagarukira

Yesu azagaruka mu gihe Masihi Dadjal azaba ari kuyobya abantu, igihe abaislamu bazaba bari kwitegura mu gihe cy’iswala yo mumuseso.

Ese Yesu azakurikiza ubutumwa bwa nde?

Yesu nagaruka ku isi azakurikira ubutumwa bwahawe intumwa Muhamadi (Imana imuhe amahoro n’imigisha) ninayo mpamvu bazamusaba kubayobora mu iswala akanga kuko azaba agomba gukurikira ubutumwa bwa Muhamadi, bityo rero azakurikira Qor’ani Ntagatifu niyo izamuyobora, ntabwo azayoborwa n’amategeko yari mu gitabo cy’ Ivanjili yahishuriwe kuko azasanga cyarahinduwe, hakaba haratatswe igitabo cya Qor’ani ari nacyo nanone kizamuyobora kandi ntabwo azaza kwiogisha abantu ubutumwa bwe kuko bwarangije igihe ahubwo naza azakurikira intumwa Muhamadi Imana imuhe mahoro n’umugisha.

Izindi nshingano za Issa (Yesu) nyuma yo kugaruka ku isi nyuma yo kwica Masihi Dadjal

Yesu nagaruka ku isi azakora inshingano nyinshi zitandukanye nyuma yo kwica Masihi Dadjal, murizo twavugamo:

-          Gusenya imisaraba

-          Kwica ingurube; ibi bishimangirwa n’imvugo y’intumwa y’Imana Muhammadi (Imana imuhe amahoro n’imigisha) aho yavuze ati:

“Ndahiye ku izina ry’Imana Yo ifite roho yanjye mu kaboko kayo, Yesu mwene Mariamu azamanuka aze abe umucamanza w’umunyakuri n’ubutabera, azasenya imisaraba, azica ingurube…” BUKAKHAR na MUSLIMU